ACUVUE® ile Değişen Hayatlar - KATILIM KOŞULLARI

 1. ACUVUE® ile Değişen Hayatlar: 18 Mayıs 2016 saat 10:00’dan 31 Aralık 2016 tarihleri arasında www.acuvue.com.tr uzantılı web sitesine kayıt olmuş/olan, anketi doğru ve eksiksiz dolduran, ACUVUE® marka kontakt lensler ile ilgili şahsi deneyimlerini paylaşan ve işbu katılım koşullarında belirtilen şartları taşıyan kişilerin fotoğraflarının www.acuvue.com.tr'de paylaşılmasından ibarettir. İşbu kampanya, Johnson & Johnson Sıhhi Malzeme Tic. Ltd. Şti. Vision Care (“JJVC”) şubesi tarafından düzenlenmektedir.
 2. ACUVUE® ile Değişen Hayatlar Kampanyasına katılan katılımcılar kampanyaya katılmakla; aşağıda belirtilen katılım koşulları tam ve eksiksiz bir biçimde okuduklarını, anladıklarını ve işbu katılım koşullarını aynen kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. Katılımcılar, kampanyaya katılırken verdikleri kişisel verilerin www.acuvue.com.tr uzantılı web sitesinde yer alan Gizlilik Politikası’nda düzenlendiği şekilde işlenebilecektir. Bu nedenle, tüm Katılımcıların kampanyaya katılmadan önce www.acuvue.com.tr/gizlilik-politikasi linkine tıklayarak ulaşabilecekleri Gizlilik Politikası’nı okumaları gerekmektedir. Gizlilik Politikası’nda açıklandığı şekilde kişisel verilerinin işlenmesine onay vermeyen katılımcıların kampanyaya katılmamaları gerekmektedir. Katılımcılar, kampanyaya katılmakla temin ettikleri kişisel verilerinin Gizlilik Politikası’nda belirtildiği şekilde işlenmelerine izin verirler.
 3. Kampanyaya sadece 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden gerçek kişiler katılabilir. Katılımcıların 18 yaşını doldurmadıklarının ya da işbu katılım koşullarında yer alan koşullardan herhangi birisine uymadıklarının tespit edilmesi halinde hak kazanmış olsalar bile www.acuvue.com.tr'deki sayfada yer verilmeyecektir.
 4. Katılımcıların, kampanya kapsamında JJVC’ye iletecekleri resimlerin tüm hakları kendilerine ait olmalıdır. JJVC tarafından kampanya kapsamında yayınlanacak olan söz konusu resimlere ilişkin her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluk münhasıran resmi göndermiş olan ilgili katılımcıya ait olacaktır. Katılımcılar, bu kapsamda kendi göndermiş oldukları resim ve/veya hikâyeler ile ilgili olarak JJVC’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını ve de olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. JJVC, anılan resimleri ve de hikâyeleri sadece kampanya sayfasında açıklandığı şekilde ve yerlerde kullanacaktır. Katılımcı kampanyaya katılmakla göndereceği resim ve de hikâyelerin JJVC tarafından kampanya ile ilgili olarak aynen ve/veya kısmen kullanılmasına onay verir. JJVC’nin katılımcılar tarafından gönderilmiş olan hikâyeler ve/veya resimler nedeniyle herhangi bir zarara uğraması halinde katılımcı JJVC’nin uğradığı ve uğrayacağı tüm zararları tazmin edecektir.
 5. Her katılımcı kampanyaya tek bir defa katılabilir ve de bu hakkını başka bir kişiye devredemez.
 6. Kampanya 18 Mayıs 2016 saat 10:00’dan 31 Aralık 2016 23:59’a kadar geçerli olacaktır. Bu tarih ve zamandan sonra yapılan kayıtlar ve gönderiler kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 7. JJVC her zaman kampanya koşul ve şartlarında tek taraflı olarak değişiklik yapabilir ve/veya kampanyayı iptal edebilir. Böyle bir durumda katılımcılar, JJVC’ye karşı herhangi bir hak, alacak, talep ve şikâyet ileri sürmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 8. JJVC, kampanya çerçevesinde burada belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla gerçekleştirilen işlemlerde veya veri iletiminde meydana gelebilecek hatalar, atlamalar, kesintiler, silinmeler, gecikmeler, teknik donanım ve elektronik, bilgisayar, donanım veya yazılımla ilişkili olarak meydana gelebilecek herhangi bir arıza, teknik problemler ve/veya internet sitesinde gerçekleşebilecek trafik sıkışıklığı nedenleriyle katılım bilgilerinin yanlış iletiminden veya bu bilgilerin iletilememesinden sorumlu değildir.
 9. JJVC, kampanya boyunca sonuçları olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak, hile yapıldığını ya da haksız yollardan hediye kazanıldığını tespit etmesi durumunda, ilgili katılımcının o güne kadarki bütün yarışma verilerini hiçbir uyarı yapmadan iptal etme ve hediye vermeme hakkını saklı tutar.
 10. Katılımcılar www.acuvue.com.tr uzantılı web sitesine üye olmakla ve anketi doldurmakla web sitesinde yer alan Gizlilik Koşullarını kabul etmiş olacaklardır; bu nedenle bu koşulların mutlaka dikkatlice okunması gerekmekte ve sadece bu koşulların kabul edilmesi halinde üye olmalıdırlar. Johnson & Johnson ve/veya bağlı şirketlerinin, iştiraklerinin ve bu şirketlere hizmet veren şirketlerin çalışanları ve bu kişilerin birinci dereceden aile fertleri (eş, kardeş, ebeveyn veya çocukları) kampanyaya katılamaz. JJVC İletişim bilgileri: vistakon.tr@its.jnj.com
 11. İşbu katılım koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

JOHNSON AND JOHNSON SIHHİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VİSİONCARE ŞUBESİ ©JJVC 2016
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. Necip Fazıl Sk. Pekiz Plaza No:5 Kat:2 Beykoz, İstanbul
Tel: (0216) 538 22 00
vistakon.tr@its.jnj.com
MERSİS: 4840031463