Hoşgeldiniz

Johnson & Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi mülkiyetinde olan www.acuvue.com.tr web sitesine hoş geldiniz. İşbu Çerez İlkeleri, web sitemizi ziyaretiniz sırasında çerezler veya diğer izleme teknolojileri aracılığı ile sizden elde edilen bilgilerin toplanması ile ilgili uygulamalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

Çerez İzinlerine Genel Bakış

Avrupa Birliği yasaları, ziyaretçilerinin bilgisayarlarına web sitesi aracılığıyla çerez yerleştiren kuruluşların, bu çerezlerin nasıl kullanılacağına dair açık ve kapsamlı bilgilerin verilmesini takiben “izin” almalarını zorunlu tutmaktadır. [Şirket politikamız gereği Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu olan] aşağıdaki dört önlemi almış bulunuyoruz:

 1. Bu web sitesinde kullanılan çerezlerin ve diğer izleme teknolojilerinin, amaçları, kullanım süreleri, J&J veya üçüncü taraf çerezleri olup olmadıkları gibi diğer bilgileri tanımlanmıştır.
 2. Yukarıda (1)bendinde toplanan bilgilere dayalı olarak, bu çerezlerin izinsiz müdahalelerinin, ziyaretçilerin Gizlilik beklentilerine uygun olup olmadığı değerlendirilmiştir.
 3. Sitede kullanılan çerezler hakkında “açık ve kapsamlı” bilgiler, her bir çerezin izinsiz müdahalesine uygun olarak yeterli düzeyde bilgilendirme sağlayacak şekilde sunulmuştur.
 4. Bunların kullanımları ve gizli müdahaleleri göz önüne alınarak, web sitesi çerezlerine izin alınması hakkında uygun bir strateji kararlaştırılmıştır. Bazı çerez türleri yasal muafiyetler kapsamına girebilirler ki bu gibi bir durumda çerezler için izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu Web Sitesinde Kullanılan İzin Stratejileri

Çerezler ve benzeri izleme teknolojileri (piksel izleme ve web sitesi betikleri gibi) (“Çerezler”) için izin alınmasına dair Avrupa standartları gelişmeye devam etmektedir ve önceden, açık izin alma stratejileri (veya “opt-in” stratejiler) izin alınmasında yasal olarak en güçlü çözümü temsil ederken, ziyaretçilerin memnuniyetlerini azaltabilmekte ve web sitelerinin yasal veri toplamalarını da olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Alternatif olarak, zımni izin stratejileri, ziyaretçilere ayrıntılı düzeyde basit, kolayca bulunabilen çerez kontrolleri hakkında göze çarpan Çerez açıklamaları sunduktan sonra, ziyaretçilerin çerezleri reddetmemeleri (veya “opt-out”) halinde izin vermiş olduklarını varsaymamıza olanak vermektedir. Bu durumda ziyaretçiler de almaktan memnun olacakları çerezleri kabul etme ya da istemediklerini reddetme imkanına sahip olacaklardır.

Her çerez tipi için hangi izin alma stratejisinin uygun olacağının tespitinde bu çerezlerin izinsiz müdahaleleri rol oynamaktadır ve bunların tespiti de şunlara bağlıdır:

 • Çerezi kim sunuyor (örn. Birinci veya üçüncü taraf)
 • Çerez hangi verileri topluyor
 • Çerez hangi amaca yönelik
 • Ne kadar süreyle kalıcı olacak
 • Kullanıldığı web sitesinin yapısı.

İzin gerektiren Çerezler için ziyaretçinin izni alınırken üç aşamalı bir yaklaşım izlenmektedir:

 • İzinsiz müdahalesi düşük çerezler için: İş bu Çerez İlkelerinde kapsamlı açıklamalar yapar ve çerezden kolayca çıkma imkanını sağlarız. Ziyaretçinin çerezi reddetmediği takdirde izin vermiş olduğu varsayarız.
 • İzinsiz müdahalesi orta çerezler için: İzinsiz müdahalesi düşük çerezler ile aynı stratejiyi uygularız ve ayrıca web sitesindeki gerekli alanlarda çerezin kullanımı ile ilgili içeriğe dayalı açıklamaları yaparız (örneğin hedeflenen reklamın ya da web sitesinin bu çereze dayalı işlevleri çevresinde çerez açıklamalarının yapılması).
 • İzinsiz müdahalesi yüksek çerezler için: Önceden izin alma stratejisini uygularız (örneğin, ziyaretçiden izin alınması gereken afiş (banner)/ pop-up kullanılacağında, çerez gönderilmeden önce ziyaretçinin izni alınır).

Çerezler için Zımni izin::  Bu web sitesinde yayınlanan çerezler sadece düşük ila orta düzeyde izinsiz müdahale düzeyindedir.

Kimlik yerine, tipine göre Çerez açıklamaları: Web siteleri üzerinden sunulan çerezlerin çok sayıda oldukları göz önüne alınarak, Ek-A içindeki değerlendirmelerde her bir çerezin izinsiz müdahalesi için ayrı ayrı açıklama ve değerlendirme yapılmamıştır. Bunun yerine, çerezler türlerine göre gruplandırılmış (örneğin, “reklam çerezleri”, “analitik çerezler” ve benzerleri) ve her bir kategorinin izinsiz müdahale düzeyi, bu kategoride yer alan çerezlerin belli bazı özellikleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Böylelikle çerez açıklamalarını tüketiciler için daha basit ve açık hale getirilmiştir.

NOT: Bu web sitesinde kullanılan çerez türlerine ait açıklamalar Ek-A içinde sunulmuştur ve kullanım amaçları, kullanım süreleri ve “Nasıl Engellenir” bölümünde de nasıl reddedilecekleri hakkında bilgiler yer almaktadır.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Bu sitede diğer web sitelerine bağlantılar ve referanslar yer alabilir. Diğer web sitelerinin çerezleri/izleme teknolojileri bizim tarafımızdan kontrol edilmemektedir ve iş bu Çerez İlkeleri diğer siteler için geçerli değildir.

Bize Nasıl Ulaşırsınız

Bu Çerez İlkeleri ya da bu sitenin uygulamaları hakkında her hangi bir sorunuz, yorumunuz ya da çekinceniz var ise lütfen bizimle iletişime geçiniz:

Yetkili Kişi
Johnson & Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Ertürk Sk. Keçeli Plaza No.13 Kavacık Istanbul/Turkey

Ya da e-posta ile: vistakon.tr@its.jnj.com

Bu Çerez İlkelerindeki Değişiklikler

Bu Çerez İlkeleri değiştirilirse, yenilenen ilkeler bu sitede yayınlanacaktır. İşbu Çerez İlkeleri en son olarak 22/10/2014 tarihinde güncellenmiştir.

Ek-A: Bu Web Sitesinde Kullanılan Çerez Türleri

Çerez Türü

Kaynak

Amaç

Kullanım Süresi

Nasıl Engellenir

 

J&J tarafından sunulan Çerezler

Web sitesinin temel amaçları ve işlevleri için gerekli Çerezler

SESScc8dbb99c2a15a1f0b96975cbeffa0f0

Johnson & Johnson

Bu çerezler sitemizin düzgün çalışması için kesinlikle gereklidir. Bunlar sitemizin güvenli ve etkin bir şekilde sunulabilmesini sağlarlar.

Bu amaçla yerleştirdiğimiz çerezler, web sitemizi son ziyaretinizden bir ay sonra otomatik olarak cihazınızdan silinir.

Tarayıcı ayarlarınızı bu çerezleri kabul veya reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz. Tarayıcıdan tarayıcıya görülebilecek değişiklikler nedeniyle, daha fazla bilgi için tarayıcınızın yardım menüsünü ziyaret etmeniz gerekir.

Web sitesi geliştirme çerezleri

Johnson & Johnson

Bu çerezler web sitemizin performans ve kullanılabilirliğini geliştirmeye yöneliktir. Örneğin, bunlar, web sitesinin işlevselliğini arttırabilecek küçük web sitesi programlarını (“script= betik” olarak adlandırılırlar) tarayıcınızın çalıştırıp çalıştıramadığını öğrenmemize imkan sağlarlar ya da web sitesinde yapmış olduğunuz tercihe bağlı ayarlarınızı (font yüksekliği ya da dil tercihi gibi) ayarları hatırlamamızı sağlarlar.

Bu amaçla yerleştirdiğimiz çerezler, tarayıcınızı kapattıktan sonra otomatik olarak cihazınızdan silinir.

Tarayıcı ayarlarınızı bu çerezleri kabul veya reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz. Tarayıcıdan tarayıcıya görülebilecek değişiklikler nedeniyle, daha fazla bilgi için tarayıcınızın yardım menüsünü ziyaret etmeniz gerekir.

 

J&J’ye hizmet veren veya diğer şirketler tarafından sunulan Çerezler

Analitik çerezleri ve teknolojileri

Google Analytics

Bu çerezler ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandıklarına dair bilgi toplarlar. Bu bilgiler rapor hazırlanması ve sitemizi geliştirebilmemiz amacına yönelik olarak kullanılır. Bu çerezlerden elde edilen bilgiler isimsiz olarak toplanır ve kaç ziyaretçi olduğu, ziyaretçinin hangi sayfaları ziyaret ettiği ve hangi sayfadan geldiği gibi bilgileri içerir.

Bu amaçla yerleştirdiğimiz çerezlerin bazıları, tarayıcınızı kapattıktan sonra otomatik olarak cihazınızdan silinir.
Diğerleri ise, web sitemizi son ziyaretinizden 24 ay sonrasına kadar cihazınızda kalabilir.

Aşağıdaki adresi ziyaret ederek Google Analytics izlemesinden çıkabilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl.

Reklam çerezleri ve teknolojileri

Pubmatic

Bu çerezlerle, ziyaretçilerin web sitemizi nasıl kullandıklarına dair bilgiler toplanır ve bizim ve/veya diğer web sitelerini ziyaret edenlerin tercihlerine yönelik reklamlar hazırlanması imkanını sağlarlar.

Pubmatic bu amaçla çerezler sunmaz, fakat diğer bazı teknolojileri (web sitesi betikleri veya piksel izlemeleri gibi) kullanarak sitemiz ile etkileşimlerinizi kaydeder.

Burayı ziyaret ederek Pubmatic izlemesinden çıkabilirsiniz.